Хүүхэд хүмүүжүүлэх ухаан

Хэрэгжүүлдэг сургалтын хөтөлбөр Манай цэцэрлэг Монгол улсын Үндэсний Стандартчилал хэмжилзүйн газраас баталсан “Бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандарт”-ийг мөрддөг. Тус стандартад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрийг бид боловсруулж хэрэгжүүлдэг. Манай сургалтын хөтөлбөрт : – Хэл яриа – Тоо тоолол – Дүрслэх урлаг – …