Мэндчилгээ

Манай  хамт олон  багаараа болон эцэг эхийн дэмжлэгээр үйл ажиллагааны боловсруулалт хийх, уралдаан тэмцээнд оролцох бэлтгэл хангах зэрэг аливаа ажлыг нэг санаа зорилготой хамтран ажиллаж бүтээж заншснаараа амжилт гаргах нэг үндэс болдог.